Lenovo Thinkpad X (11 sản phẩm)

Lọc theo :
: =
Xóa tất cả
Lenovo ThinkPad X390

Lenovo ThinkPad X390

19.800.000 đ 22.890.000 đ
6 lựa chọn cấu hình
Thinkpad X1 Yoga Gen 4

Thinkpad X1 Yoga Gen 4

25.990.000 đ 33.900.000 đ
4 lựa chọn cấu hình
ThinkPad X1 Carbon Gen 7 Gen 10th

ThinkPad X1 Carbon Gen 7 Gen 10th

26.500.000 đ 29.000.000 đ
7 lựa chọn cấu hình
Thinkpad X1 Extreme Gen 2 Gen 9th

Thinkpad X1 Extreme Gen 2 Gen 9th

42.800.000 đ 43.890.000 đ
3 lựa chọn cấu hình
Thinkapd X1 Carbon Gen 9

Thinkapd X1 Carbon Gen 9

38.990.000 đ 41.980.000 đ
4 lựa chọn cấu hình
Lenovo Thinkpad X1 Nano Gen 11th

Lenovo Thinkpad X1 Nano Gen 11th

28.990.000 đ 38.980.000 đ
4 lựa chọn cấu hình
Thinkpad X1 Yoga Gen 5

Thinkpad X1 Yoga Gen 5

25.990.000 đ 26.980.000 đ
4 lựa chọn cấu hình
Thinkpad X395 AMD

Thinkpad X395 AMD

21.990.000 đ 23.890.000 đ
2 lựa chọn cấu hình
Thinkpad X1 Extreme Gen 3

Thinkpad X1 Extreme Gen 3

36.990.000 đ 37.980.000 đ
3 lựa chọn cấu hình
ThinkPad X1 Carbon Gen 8

ThinkPad X1 Carbon Gen 8

26.990.000 đ 29.500.000 đ
6 lựa chọn cấu hình
ThinkPad X13 Gen 10th

ThinkPad X13 Gen 10th

24.800.000 đ
2 lựa chọn cấu hình