facebook-pixel Lapvip.vn™ | Hệ thống phân phối Surface, Macbook, Laptop Cao Cấp

KHUYẾN MẠI HOT

Dell Inspiron Plus 16 7630 (2023)
Giảm 5.790.000 Đ
-22%

Dell Inspiron Plus 16 7630 (2023)

(Tùy chọn 2 cấu hình) 20.190.000 đ 25.980.000 đ
0 đánh giá
Dell Inspiron 16 5620 (2022)
Giảm 3.800.000 Đ
-21%

Dell Inspiron 16 5620 (2022)

(Tùy chọn 3 cấu hình) 14.090.000 đ 17.890.000 đ
1 đánh giá
Dell Inspiron 13 5330 (2023)
Giảm 3.400.000 Đ
-16%

Dell Inspiron 13 5330 (2023)

(Tùy chọn 2 cấu hình) 17.590.000 đ 20.990.000 đ
0 đánh giá
Dell Inspiron 5635 AMD (2023)
Giảm 7.000.000 Đ
-35%

Dell Inspiron 5635 AMD (2023)

(Tùy chọn 1 cấu hình) 12.890.000 đ 19.890.000 đ
1 đánh giá
Dell Xps 13 9315 (2022)
Giảm 5.900.000 Đ
-22%

Dell Xps 13 9315 (2022)

(Tùy chọn 7 cấu hình) 19.990.000 đ 25.890.000 đ
1 đánh giá
Dell Xps 13 Plus 9320 (2023)
Giảm 10.200.000 Đ
-24%

Dell Xps 13 Plus 9320 (2023)

(Tùy chọn 4 cấu hình) 31.690.000 đ 41.890.000 đ
1 đánh giá
Dell Vostro 16 5630 (2023)
Giảm 5.200.000 Đ
-26%

Dell Vostro 16 5630 (2023)

(Tùy chọn 3 cấu hình) 14.690.000 đ 19.890.000 đ
0 đánh giá
Dell Xps 14 9440 (2024)
Giảm 3.400.000 Đ
-6%

Dell Xps 14 9440 (2024)

(Tùy chọn 5 cấu hình) 46.490.000 đ 49.890.000 đ
1 đánh giá
Dell Alienware M16 R1 (2023)
Giảm 22.490.000 Đ
-34%

Dell Alienware M16 R1 (2023)

(Tùy chọn 3 cấu hình) 43.490.000 đ 65.980.000 đ
0 đánh giá
Lenovo Legion Y7000P (2024)
Giảm 4.400.000 Đ
-12%

Lenovo Legion Y7000P (2024)

(Tùy chọn 4 cấu hình) 29.490.000 đ 33.890.000 đ
0 đánh giá
Acer Predator Helios 16 Neo (2024)
Giảm 2.900.000 Đ
-8%

Acer Predator Helios 16 Neo (2024)

(Tùy chọn 3 cấu hình) 31.990.000 đ 34.890.000 đ
0 đánh giá
Dell Alienware M16 R2 (2024)

Dell Alienware M16 R2 (2024)

(Tùy chọn 2 cấu hình) 43.490.000 đ
2 đánh giá
Lenovo LOQ 15IRH8 (2022)
Giảm 2.700.000 Đ
-13%

Lenovo LOQ 15IRH8 (2022)

(Tùy chọn 2 cấu hình) 16.790.000 đ 19.490.000 đ
0 đánh giá
Dell Alienware X16 R2 (2024)
Giảm 5.500.000 Đ
-8%

Dell Alienware X16 R2 (2024)

(Tùy chọn 3 cấu hình) 56.990.000 đ 62.490.000 đ
0 đánh giá
Asus ROG Flow X13 GV302XA-X13 (2023)

Asus ROG Flow X13 GV302XA-X13 (2023)

(Tùy chọn 1 cấu hình) 20.990.000 đ
0 đánh giá
Acer Predator Helios 16 Neo (2023)
Giảm 6.200.000 Đ
-22%

Acer Predator Helios 16 Neo (2023)

(Tùy chọn 6 cấu hình) 21.690.000 đ 27.890.000 đ
0 đánh giá
Dell Xps 13 9315 (2022)
Giảm 5.900.000 Đ
-22%

Dell Xps 13 9315 (2022)

(Tùy chọn 7 cấu hình) 19.990.000 đ 25.890.000 đ
1 đánh giá
Dell Xps 13 Plus 9320 (2023)
Giảm 10.200.000 Đ
-24%

Dell Xps 13 Plus 9320 (2023)

(Tùy chọn 4 cấu hình) 31.690.000 đ 41.890.000 đ
1 đánh giá
Samsung Galaxy Book3 360 13 (2023)
Giảm 2.900.000 Đ
-14%

Samsung Galaxy Book3 360 13 (2023)

(Tùy chọn 2 cấu hình) 16.990.000 đ 19.890.000 đ
0 đánh giá
Dell Xps 14 9440 (2024)
Giảm 3.400.000 Đ
-6%

Dell Xps 14 9440 (2024)

(Tùy chọn 5 cấu hình) 46.490.000 đ 49.890.000 đ
1 đánh giá
Samsung Galaxy Book3 15 (2023)
Giảm 2.000.000 Đ
-7%

Samsung Galaxy Book3 15 (2023)

(Tùy chọn 1 cấu hình) 23.890.000 đ 25.890.000 đ
0 đánh giá
Lenovo Thinkbook 16 G6+ (2024)
Giảm 2.900.000 Đ
-12%

Lenovo Thinkbook 16 G6+ (2024)

(Tùy chọn 4 cấu hình) 20.990.000 đ 23.890.000 đ
0 đánh giá
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 16 (2024)
Giảm 3.500.000 Đ
-5%

Samsung Galaxy Book4 Pro 360 16 (2024)

(Tùy chọn 1 cấu hình) 57.990.000 đ 61.490.000 đ
0 đánh giá
Samsung Galaxy Book4 Pro 14 (2024)
Giảm 3.700.000 Đ
-8%

Samsung Galaxy Book4 Pro 14 (2024)

(Tùy chọn 2 cấu hình) 37.990.000 đ 41.690.000 đ
0 đánh giá
Surface Laptop Go Core i5, 16GB, 256GB - Refurbised Certifed
Giảm 2.900.000 Đ
-17%

Surface Laptop Go Core i5, 16GB, 256GB - Refurbised Certifed

(Tùy chọn 1 màu sắc) 13.990.000 đ 16.890.000 đ
1 đánh giá
Surface Laptop 4 13 Ryzen 5, 8GB, 256GB - Refurbised Certifed
Giảm 4.300.000 Đ
-25%

Surface Laptop 4 13 Ryzen 5, 8GB, 256GB - Refurbised Certifed

(Tùy chọn 1 màu sắc) 12.590.000 đ 16.890.000 đ
0 đánh giá
Surface Pro 8 Core i5, 8GB, 256GB (New)
Giảm 10.900.000 Đ
-35%

Surface Pro 8 Core i5, 8GB, 256GB (New)

(Tùy chọn 2 màu sắc) 19.990.000 đ 30.890.000 đ
7 đánh giá
Surface Laptop 5 [15] Core i7, RAM 8GB, SSD 512GB
Giảm 6.900.000 Đ
-20%

Surface Laptop 5 [15] Core i7, RAM 8GB, SSD 512GB

(Tùy chọn 2 màu sắc) 26.990.000 đ 33.890.000 đ
1 đánh giá
Surface Laptop 4 13 Ryzen 5, 8GB, 128GB - Refurbised Certifed
Giảm 2.990.000 Đ
-19%

Surface Laptop 4 13 Ryzen 5, 8GB, 128GB - Refurbised Certifed

(Tùy chọn 1 màu sắc) 11.990.000 đ 14.980.000 đ
0 đánh giá
Surface Pro 9 SQ3, RAM 8GB, SSD 128GB, 5G LTE

Surface Pro 9 SQ3, RAM 8GB, SSD 128GB, 5G LTE

(Tùy chọn 1 màu sắc) 28.490.000 đ
1 đánh giá
Macbook Pro 14 2023 M3 Max (14- CPU, 30- GPU) 96GB 2TB - New

Macbook Pro 14 2023 M3 Max (14- CPU, 30- GPU) 96GB 2TB - New

(Tùy chọn 2 màu sắc) 106.490.000 đ
0 đánh giá
Macbook Pro 16 2023 M3 Max (14- CPU, 40- GPU) 128GB 8TB - New

Macbook Pro 16 2023 M3 Max (14- CPU, 40- GPU) 128GB 8TB - New

(Tùy chọn 2 màu sắc) 180.990.000 đ
0 đánh giá
Macbook Pro 14 2023 M3 Max (14-CPU, 30-GPU) 36GB 1TB - New

Macbook Pro 14 2023 M3 Max (14-CPU, 30-GPU) 36GB 1TB - New

(Tùy chọn 2 màu sắc) 76.490.000 đ
0 đánh giá
Macbook Pro 16 2023 M3 Max (14- CPU, 40- GPU) 128GB 4TB - New

Macbook Pro 16 2023 M3 Max (14- CPU, 40- GPU) 128GB 4TB - New

(Tùy chọn 2 màu sắc) 152.990.000 đ
0 đánh giá
Macbook Pro 14 2023 M3 Pro (12- CPU, 18- GPU) 36GB 1TB - New

Macbook Pro 14 2023 M3 Pro (12- CPU, 18- GPU) 36GB 1TB - New

(Tùy chọn 2 màu sắc) 67.990.000 đ
0 đánh giá
Macbook Pro 16 2023 M3 Max (14- CPU, 40- GPU) 64GB 2TB - New

Macbook Pro 16 2023 M3 Max (14- CPU, 40- GPU) 64GB 2TB - New

(Tùy chọn 2 màu sắc) 120.990.000 đ
0 đánh giá
Macbook Pro 14 2023 M3 Pro (12- CPU, 18- GPU) 18GB 1TB - New

Macbook Pro 14 2023 M3 Pro (12- CPU, 18- GPU) 18GB 1TB - New

(Tùy chọn 2 màu sắc) 56.490.000 đ
0 đánh giá
Macbook Pro 16 2023 M3 Max (14- CPU, 40- GPU) 64GB 1TB - New

Macbook Pro 16 2023 M3 Max (14- CPU, 40- GPU) 64GB 1TB - New

(Tùy chọn 2 màu sắc) 106.990.000 đ
0 đánh giá