Laptop ThinkPad X (14 sản phẩm)

Lọc theo :
: =
Xóa tất cả
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 14 inch Windows 10

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 14 inch Windows 10

21.700.000 đ 22.450.000 đ
2 lựa chọn cấu hình
Laptop Cũ Lenovo Thinkpad x270

Laptop Cũ Lenovo Thinkpad x270

12.500.000 đ
2 lựa chọn cấu hình
Lenovo ThinkPad X260 12.5 inch Win 10

Lenovo ThinkPad X260 12.5 inch Win 10

9.800.000 đ 11.200.000 đ
3 lựa chọn cấu hình
ThinkPad X1 Yoga Gen 3 Touch Windows 10

ThinkPad X1 Yoga Gen 3 Touch Windows 10

24.500.000 đ 26.890.000 đ
2 lựa chọn cấu hình
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 2 14 Inch Windows 10

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 2 14 Inch Windows 10

16.450.000 đ 16.500.000 đ
2 lựa chọn cấu hình
Laptop Lenovo Thinkpad X250 12.5 Inch Windows 10

Laptop Lenovo Thinkpad X250 12.5 Inch Windows 10

7.300.000 đ 7.500.000 đ
2 lựa chọn cấu hình
Thinkpad X1 Carbon Gen 3 14 Inch Windows 10

Thinkpad X1 Carbon Gen 3 14 Inch Windows 10

12.400.000 đ 13.500.000 đ
2 lựa chọn cấu hình
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 14 inch Windows 10

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 14 inch Windows 10

14.200.000 đ 16.780.000 đ
3 lựa chọn cấu hình
Lenovo Thinkpad X240 12.5 Inch Windows 10

Lenovo Thinkpad X240 12.5 Inch Windows 10

7.500.000 đ 7.650.000 đ
2 lựa chọn cấu hình
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 5 14 Inch Windows 10

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 5 14 Inch Windows 10

18.100.000 đ 19.500.000 đ
4 lựa chọn cấu hình
Lenovo ThinkPad X280 12.5 Inch Windows 10

Lenovo ThinkPad X280 12.5 Inch Windows 10

17.400.000 đ 18.900.000 đ
2 lựa chọn cấu hình